Individuele trainingen

  • Van binnen uit sterk
    Kinderen hebben veel kracht en flexibiliteit nodig van binnen om zich staande te houden in het dagelijkse leven. De training ''Van binnen uit sterk'' leert uw kind sociale vaardigheden te verbeteren door van binnen uit te werken aan zelfwaardering, zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en begrip voor zichzelf. Tijdens deze training bestaande uit vijf bijeenkomsten en twee oudergesprekken komen leuke en actieve werkvormen aan bod zoals spel, kindertherapeutische technieken, mindfulness, en creativiteit. Kinderen gaan hun eigen emoties beter leren kennen, en uiting geven aan wat ze van binnen ervaren. Ze gaan hun eigen gedrag afstemmen op wat ze voelen, en staan hierdoor sterker in hun schoenen. Ook het gedrag en de gevoelens van anderen worden gemakkelijker te begrijpen, en uw kind leert hierdoor van de ervaringen van anderen. Sleutelwoorden zijn weerbaarheid, zelfvertrouwen, positief zelfbeeld en lekker in je vel zitten.

  • Op weg naar de middelbare school
    Voor kinderen in groep 8 van de basisschool breekt een spannende tijd aan. Na de zomer starten ze op een nieuwe school, leerkrachten wisselen elk uur, vertrouwde gezichten van klasgenoten maken plaats voor nieuwe gezichten, en lesroosters worden voller. Een periode vol uitdagingen. De training ''Op weg naar de middelbare school'' bestaat uit vijf bijeenkomsten en twee oudergesprekken en is er op gericht om uw kind met meer vertrouwen in zichzelf en met meer sociale tools de overstap naar het VO te laten maken. Aan de orde komen onder meer: hoe maak ik nieuwe vrienden, hoe kom ik voor mezelf op, hoe ga ik om met spanning en hogere eisen vanuit school, hoe los ik zelf problemen op, en wanneer/hoe vraag ik hulp aan anderen.

Trainingen kunnen desgewenst aangepast worden aan de individuele wensen van u en uw kind. Informeer naar de mogelijkheden via het contactformulier of neem zelf contact op.