Integratieve kindercoaching, counseling en therapie

Integratieve kindercoaching en -counseling vormt een onderdeel van kindertherapie en richt zich op kinderen en jongeren vanaf 4 jaar tot en met 16 jaar die last hebben van uiteenlopende problemen (sociaal-emotioneel, gedragsmatig, psychosomatisch, ontwikkelingsproblemen, in aanleg aanwezige problematiek). Het doel van de behandeling is dat uw kind weer lekker in zijn vel zit, en weet hoe hij/zij met zijn klacht kan omgaan. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een integratieve benadering: gedrag, denken, familiesysteem, emoties, gevoelens, de spirituele kant en het lichaam staan niet los van elkaar, maar beïnvloeden elkaar. Het totaalplaatje wordt bekeken, want het kind is immers een totaalpersoon. Ouders vormen hierbij een onmisbare hulpbron voor kinderen, en vervullen een essentiële rol in de behandeling. Bij integratieve kindercoaching en -counseling staat het kind centraal, en niet de klacht of de methodiek. Het kind krijgt de ruimte om op zijn/haar eigen manier om te gaan met wat hem/haar dwars zit. Sommige problemen kunnen zichtbaar zijn aan de buitenkant van het kind in de vorm van bepaald gedrag, emoties of uitspraken. Maar de vraag is wat het kind (onbewust) probeert te vertellen met zijn gedrag. Door samen met het kind naast de buitenkant ook de binnenkant te onderzoeken en te begrijpen kan er gewerkt worden aan datgene waar het voor het kind echt om draait. Het kind kiest op welke manier en met welke middelen hieraan gewerkt wordt. Er kan gebruik worden gemaakt van therapeutisch spel, drama, metaforen, muziek, creatief materiaal, visualisatie en imaginatie. Sommige kinderen willen praten, anderen spelen, of juist beide. Samen met de therapeut gaat het kind op zoek naar waar hij/zij echt last van heeft en hoe hij/zij dit kan oplossen of er mee om kan gaan. Hierbij leert het kind ook om zijn eigen talenten, vaardigheden, kwaliteiten en hulpbronnen te (her)ontdekken en in te zetten.