De praktijk: werkwijze

Als u uw kind wilt aanmelden in de praktijk krijgt u na telefonisch contact een vragenlijst toegestuurd over uw kind en het door u ervaren probleem. Hierna volgt een eerste oudergesprek waarin we kennismaken en uw ervaringen en huidige aanpak bespreken. Ook bespreken we wat u zou willen bereiken voor uw kind en voor uzelf. Vervolgens komt uw kind individueel gedurende circa 5 sessies. Hierna volgt wederom een oudergesprek waarin we bespreken welke veranderingen u heeft bemerkt, en u advies krijgt. Het gehele traject wordt aangepast aan datgene wat er nodig is voor u en uw kind. Dit betekent dat als u behoefte heeft aan extra handvatten ten behoeve van uzelf, uw kind en de thuissituatie, dit mogelijk is tijdens een tussentijds gesprek. Als het probleem zich vooral laat zien op school of op een sportclub kan er ter plaatse een observatie worden gedaan, en kan er op school worden overlegd met de leerkracht of interne begeleider. Soms speelt het probleem zich vooral af in de relatie tussen uw kind en een broertje, zusje of vriendje. Het is dan mogelijk om naast de individuele sessies het andere kind een keer mee te vragen naar de praktijk zodat de kindertherapeut met beide kinderen kan werken (brusjescoaching). Het totale aantal sessies voor uw kind is afhankelijk van het probleem waar u en uw kind mee komen en het tempo van het kind, en varieert van 5-15 keer. Gemiddeld komen kinderen 10 keer naar de praktijk, en na elke 5 sessies met uw kind volgt een oudergesprek.