Observatie en schoolgesprek

Als het probleem van uw kind zich vooral voordoet of afspeelt op school, is het mogelijk om in overleg met school een observatie te verrichten. Op een van te voren afgesproken moment komt de kindertherapeut zowel in de klas als tijdens het buiten spelen. De kindertherapeut observeert uw kind, bemoeit zich soms actief met uw kind, en overlegt met de leerkracht. Vooraf bespreken uw kind en de therapeut op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. De volgende keer dat uw kind naar de praktijk komt wordt er besproken hoe het ging op school, wat het kind ervaren heeft of waar hij of zij tegen aan liep. Op dit moment wordt vaak ook voor het kind zelf veel duidelijker wat hij of zij zou willen veranderen en wat er in de omgeving zou kunnen veranderen.
Indien nodig kan een observatie ook worden gedaan tijdens andere belangrijke momenten voor het kind, daar waar het probleem zich afspeelt, bijv. op een sportclub of bij het spelen in de straat. Naar aanleiding van de observatie op school of bij vragen vanuit school kan er op een ander tijdstip een gesprek plaatsvinden met de leerkracht, de interne begeleider of de schooldirecteur waarin de bevindingen van de observatie worden besproken en ruimte is voor vragen en advies, bijvoorbeeld ten aanzien van een andere aanpak op school.