Privacy verklaring

Praktijk Zelfwijs, gevestigd aan de Burg. de Withstraat 59B, 3732 EJ De Bilt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Zelfwijs verwerkt de persoonsgegevens van u en uw kind doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (indien aan de orde):
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Zelfwijs verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u en/of uw kind (indien aan de orde):
• Relevante medische informatie
• Burgerservicenummer (BSN)
• Polisnummer zorgverzekeraar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut van Praktijk Zelfwijs een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier van uw kind bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van uw kind, gesprekken met u, uw kind en eventuele betrokken partijen en gegevens over het verloop van de behandeling. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor de behandeling van uw kind noodzakelijk zijn en die Praktijk Zelfwijs, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij andere zorgverleners en instanties, bijvoorbeeld bij de huisarts of school.
De gegevens uit het dossier van uw kind kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor een waarnemend collega tijdens afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Enkele gegevens worden gebruikt voor de facturatie en de financiële administratie
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Praktijk Zelfwijs gaat zorgvuldig om met de persoonlijke en medische gegevens van u en uw kind en neemt passende maatregelen zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. De behandelend therapeut van Praktijk Zelfwijs heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier van uw kind. Praktijk Zelfwijs heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Recht van inzage, rectificatie of vernietiging
U heeft het recht het dossier van uw kind in te zien en om rectificatie of vernietiging van het dossier te vragen.

Bewaartermijn
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Als de behandeling van uw kind vergoed wordt vanuit een indicatie van de gemeente op basis van de Jeugdwet worden de volgende gegevens door de gemeente gevraagd op de zorgnota:
• De naam, en het geslacht van uw kind
• De geboortedatum van uw kind
• Het BSN nummer van uw kind
• De productcode die hoort bij de behandeling zoals de gemeente deze heeft opgesteld
• De kosten van het consult

Indien de kosten van de behandeling van uw kind niet via een indicatie vanuit de gemeente worden vergoed, ontvangt u een zorgnota. Op deze zorgnota staan de onderstaande gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar:
• De naam, en adresgegevens van uw kind
• De geboortedatum van uw kind
• De datum van behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve kindertherapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
• De kosten van het consult

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Zelfwijs verstrekt uw gegevens niet aan derden en uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies op de website
De website van praktijk Zelfwijs maakt geen gebruik van cookies.

Contactformulier website
Indien u gebruik maakt van het contactformulier van de website van praktijk Zelfwijs worden de gegevens die u verstrekt gebruikt om contact met u op te nemen op de wijze die u aangeeft. Indien u vervolgens uw kind aanmeldt bij praktijk Zelfwijs worden uw gegevens bewaard zoals hierboven staat vermeld. Indien uw kind (nog) niet is aangemeld, en er na een periode van 3 maanden geen contact meer wordt opgenomen, worden uw gegevens vernietigd.

Hoe u contact met ons kunt opnemen
Bent u van mening dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan vragen wij u contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief te sturen aan Praktijk Zelfwijs, gevestigd aan de Burg. de Withstraat 59B, 3732 EJ De Bilt.