Het kind centraal

Binnen de integratieve kindertherapie staat het kind altijd centraal, bij alles wat er gebeurt, en bij elke nieuwe stap of bocht in de weg. Niet voor niets vormt het belang van het kind het uitgangspunt van de eed van de integratieve kindertherapeuten: ''Ik beloof, bij alle maatregelen die het kind betreffen, dat de belangen van het kind mijn eerste overweging vormen.''
Internationaal zijn de basisvoorwaarden voor de ontwikkeling van een kind tot autonoom individu vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dit verdrag is op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, en wordt inmiddels ondersteund door 194 landen. In het verdrag is onder meer vastgelegd dat kinderen recht hebben op zorg, onderwijs, een veilige plek om te wonen en spelen, informatie en een eigen mening. In aanvulling op deze algemene rechten van het kind zijn vanuit de integratieve kindertherapie specifieke rechten voor kinderen van 0 tot 13 jaar hieraan toegevoegd:

  • Het kind heeft recht op het hebben en ontwikkelen van zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfkennis.
  • Het kind heeft recht op het hebben en ontwikkelen van de eigen identiteit.
  • Het kind heeft recht op het hebben en ontwikkelen van gevoel van geluk.
  • Het kind heeft recht op het ontdekken en ontwikkelen van liefdesbanden met andere mensen.
  • Het kind heeft recht op het ontdekken en ontwikkelen van gevoel van -en daadwerkelijk hebben van autonomie.
  • Het kind heeft recht op zeggenschap over zijn/haar eigen geest en lichaam.
  • Het kind heeft recht op volwassenen om hem/haar heen die helpen met ondersteuning om talenten en persoonlijke mogelijkheden te ontwikkelen en uit te breiden.
  • Het kind heeft recht op volwassenen om hem/haar heen die zich gedragen als hulpbronnen ten behoeve van het kind.
  • Het kind heeft te allen tijde recht op kortdurende effectieve hulp om bovenstaande rechten te realiseren.