Therapiemodellen

In de integratieve therapie worden de zes basistherapiemodellen om klachten aan te pakken als één overstijgende werkwijze toegepast. Het gaat hierbij om de volgende zes behandelmodellen:

  • het psychodynamisch model: een onverwerkt probleem uit het recente of verre verleden geeft klachten in het heden, en kan worden verwerkt in de therapie.
  • het gedragstherapeutisch model: het ombuigen van verkeerd aangeleerd gedrag, en het aanleren van nieuwe gedragingen.
  • het medisch model: wat vertelt het lichaam? Soms kunnen psychische klachten ook in het lichaam worden gevoeld, of geven lichamelijke problemen bijkomende psychische klachten.
  • het stress model: de verhouding tussen draagkracht en draaglast kan uit balans zijn. Er kan gewerkt worden aan het vergroten van de draagkracht, of het verkleinen van de draaglast.
  • het systeemtherapeutisch of communicatiemodel: dit model is gericht op de leefomgeving (het gezinssysteem). Een kind kan met zijn klacht of symptomen (onbewust) communiceren dat er iets niet goed zit in de relatie tussen mensen in zijn omgeving.
  • het transpersoonlijk model: onduidelijkheid en onzekerheid omtrent identiteit en zingeving van het bestaan kunnen leiden tot psychische klachten en komen aan bod tijdens de therapie.