Van coaching tot therapie

Een probleem kan zichtbaar zijn aan de buitenkant van het kind in de vorm van bepaald gedrag, emoties of uitspraken. Toch zouden we een kind tekort doen door alleen te proberen de buitenkant te begrijpen en bijvoorbeeld ander gedrag te willen aanleren. Door samen met het kind naast de buitenkant ook de binnenkant te onderzoeken en te begrijpen kan je met een geïntegreerde aanpak het probleem oplossen. Integratieve kindertherapie bestaat dan ook uit verschillende therapievormen die telkens ''een laagje dieper'' gaan:

  • Coaching: samen met het kind verkennen welke mogelijkheden, keuzes en oplossingen er zijn ten aanzien van zijn of haar probleem, waarbij het kind zelf bepaalt welke oplossing de voorkeur heeft en bij hem of haar past.
  • Counseling: het onderzoeken, aanboren en versterken van de eigen interne en externe hulpbronnen van het kind waaronder kwaliteiten, vaardigheden, talenten, herinneringen en voorbeelden.
  • Mediation: het kind leert om de eigen interne conflicten aan te pakken. Mediation kan ook naar buiten toe in de vorm van conflict bemiddeling en aanpak in de relatie tussen kind en ouders, broers of zussen, of ouders onderling.
  • Therapie: heling bij ernstige en diepliggende trauma's.