Wat is integratief?

Binnen de integratieve therapie worden kinderen gezien als integrale wezens met emotionele, sociale, gedragsmatige, spirituele, lichamelijke en mentale dimensies. De integratieve zienswijze gebruikt de zes basistherapiemodellen (psychodynamisch, gedragstherapeutisch, medisch, stress, systeemtherapeutisch en transpersoonlijk ) en voegt hier nog één overstijgende werkwijze aan toe: Het kind is het meest deskundig ten aanzien van zichzelf en zijn probleem; alleen weet hij of zij dit vaak nog niet. Ouders, school, en andere verzorgers of hulpverleners rondom het kind zijn ervaringsdeskundigen van de buitenkant van het kind, en kunnen vaak cruciale informatie over het kind geven aan de therapeut. Maar het meest deskundig over zichzelf en wat er van binnen gebeurt is het kind zelf, en dit betekent:

  • Het kind weet bewust of onbewust welk probleem hij of zij heeft
  • Het kind heeft het vermogen om het probleem zelf op te lossen met hulp uit de binnenwereld (eigen hulp- en krachtbronnen) en de buitenwereld (de leefomgeving)
  • Het kind doet dit op zijn/haar eigen manier en met de middelen die hij of zij zelf kiest