Vergoeding

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Praktijk Zelfwijs heeft contracten afgesloten met de gemeenten De Bilt, Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Met een verwijzing van uw huisarts, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of het wijkteam kan integratieve kinder- en jongerentherapie vergoed worden. 

Praktijk Zelfwijs is tevens geregistreerd bij de ziektekostenverzekeraars, wat betekent dat diverse zorgverzekeraars de kinder- en jongerentherapie (deels) kunnen vergoeden vanuit het aanvullend pakket onder de noemer complementaire, psychosociale of alternatieve zorg. De ervaring is dat vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering per jaar kunnen wijzigen, en het is raadzaam hiernaar te informeren bij uw verzekering. Belangrijke gegevens die uw verzekering hierbij zal vragen betreft de registratiegegevens van Zelfwijs bij beroepsvereniging VIT en koepelorganisatie RBCZ. Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de VIT onder overzicht vergoedingen.
Daarnaast bestaan de volgende mogelijkheden voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de gemaakte kosten:

  • PGB: Bij kinderen die gebruik maken van een persoons gebonden budget (pgb) kan de begeleiding in vele gevallen vanuit het pgb bekostigd worden.
  • Rugzakje: Bij kinderen die voorheen een zogeheten rugzakje voor school hadden, en nu in aanmerking komen voor een arrangement, kunnen de kosten voor kinder- en jongerentherapie in overleg met school via het arrangement worden betaald. In sommige gevallen kan ook het samenwerkingsverband waar de school onder valt een rol spelen in de financiering van de kosten.
  • Coulanceaanvraag: Wanneer uw ziektekostenverzekeraar op basis van uw verzekeringspakket geen vergoeding aanbiedt, kunt u nog een coulanceaanvraag doen. Ik kan u hier desgewenst bij helpen. Een coulance aanvraag biedt echter geen zekerheid voor vergoeding.
  • Bijzondere bijstand: Wanneer u een inkomen heeft op bijstandsniveau kunt u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van integratieve kinder- en jongerentherapie. Het gaat hierbij om bijstand voor bijzondere omstandigheden en de regels hiervoor wisselen per gemeente. Informeer hiervoor bij de gemeente waarin u woont.
  • Belastingaftrek: tenslotte is het mogelijk om de gemaakte kosten op te voeren als buitengewone uitgaven bij uw belastingaangifte.