Aanmeldingsproblemen

Een overzicht van de belangrijkste toepassingsgebieden en veel voorkomende klachten waarbij integratieve kindercoaching en kindertherapie kan worden ingezet:

  • sociaal-emotionele conflicten: faalangst, negatief zelfbeeld, gevolgen van een echtscheiding, gevolgen van pesten, verlegenheid, te weinig vriendjes, niets durven zeggen tegen de leerkracht, moeite hebben om voor zichzelf op te komen, onzekerheid, heimwee, eenzaamheid, perfectionisme, angsten, fobieën, te grote sociale aanpassing, traumaverwerking, rouwverwerking, aanvaarding van/leren omgaan met de gevolgen van een lichamelijke of psychische handicap;
  • gedragsproblematiek: woedeaanvallen/driftbuien, veel ruzie maken, niet luisteren, zeuren/drammen, gebrek aan concentratie, gebrek aan motivatie, destructief gedrag, liegen, stelen, antisociaal gedrag;
  • ontwikkelingsfaseproblematiek: problemen met eten, slapen, zindelijkheid, of hechtingsproblematiek;  
  • aangeleerde problematische gewoonten: nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, tandenknarsen, snoepen;
  • lichamelijke en psychosomatische problematiek: buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, eczeem, astma, na uitsluiting van een medische oorzaak;
  • moeilijk om kunnen gaan met in aanleg aanwezige problematiek waaronder ADHD, ADD, pdd-nos, Asperger, autisme;
  • moeite hebben met eigen bijzondere eigenschappen, of die van anderen: intellectueel talent (hoogbegaafdheid), autodidactische instelling (uitvinders), sensitiviteit en spiritualiteit (nieuwetijdskinderen), broer of zus zijn van een kind met bijv. autisme, ADHD, hoogbegaafdheid;

Contraindicaties voor integratieve kindertherapie vormen ernstige psychiatrische problemen (psychose, (vitale) depressie). Daarnaast blijken kinderen uit een gesloten gezinssysteem minder goed geholpen te kunnen worden met kindertherapie.