Hulpvragen ouders en school

Ouders kunnen problemen van uiteenlopende aard signaleren bij hun kind. Daarnaast kan de hulpvraag ook in eerste instantie vanuit school komen, of vanuit het kind zelf. Voorbeelden van hulpvragen waarmee ouders en kind terecht kunnen in de praktijk:

 Mijn kind heeft faalangst  Mijn kind loopt vaak uit de les of wil niet naar school
 Mijn kind heeft last van driftbuien  Mijn kind doet overdreven stoer of vertoont clownesk gedrag
 Mijn kind slaapt slecht/heeft nachtmerries  Mijn kind is slim, maar presteert toch niet goed op school
 Mijn kind kan zich niet concentreren  Mijn kind huilt vaak zonder te weten waarom
 Mijn kind is boos dat we gaan scheiden  Mijn kind luistert niet... het is alsof hij/zij mij niet hoort
 Mijn kind is agressief  Mijn kind is angstig, en daarom heel beperkt in wat hij/zij kan
 Mijn kind is onzeker  Mijn kind is verlegen/durft niets te zeggen tijdens de les
 Mijn kind heeft weinig vriendjes  Mijn kind is bang voor monsters, water of logeren
 Mijn kind vindt het lastig om zijn/haar eigen
 wensen/gevoelens aan te geven
 Mijn kind heeft vaak buikpijn/hoofdpijn zonder aanwijsbare
 medische reden
 Mijn kind is hoogbegaafd maar voelt zich
 niet begrepen door leeftijdsgenoten
 Mijn kind heeft ADHD of autisme, hoe kan hij/zij hiermee leren
 omgaan, en hoe kunnen wij als ouders hiermee leren omgaan